Hoppa till sidans innehåll

Klubbutveckling


Klubbutveckling inom Falköpings Tennis

Klubbutveckling handlar om att ha fokus på små ständiga förbättringar där alla hjälper till med att komma med ideer och att framför allt ta ett handtag.

Tillsammans skapar medlemmarna sin förening och dess utveckling genom demokratiska majoritetsbeslut. Förtroendevalda skall ha fokus på föreningens utveckling före sina egna personliga intressen. Dessa behöver dock inte kollidera utan kan även vara en drivkraft för folk att engagera sig på ett positivt sätt för helheten.

 

Röd tråd

Klubben/föreningen har en en röd tråd som vi förvaltar genom skiften av medlemmar i styrelser och i kommittér. Det är viktigt att man tar nytta av de beslut som har tagits genom långa diskussioner genom åren och inte ändras spontant vid ett sittande möte. I klubbens stadgar kan man skriva in det som skall vara fastare över tiden. Dessa bör uppdateras för att skapa långsiktighet för klubbens utveckling.

 

Att Managera Performance/ Att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt.

Klubbens mål är att lära alla spela tennis så snabbt som möjligt till en nivå där det börjar bli roligt. Vi skall följa Sv.Tennisförbundets pedagogik och därmed deltaga på deras träffar för tennistränare för att hålla oss ajour på just pedagogik. Motion är nyttigt och det skall vara roligt att spela tennis.

Alla skall fokusera på att vara på tennisbanan och lära ut tennis för alla åldrar i första hand. Ungdomsverksamheten är drivkraften att utveckla klubben vidare för att skola såväl nya tennisspelare som nya hjälptränare och sedan utbilda/certifiera dessa till tennistränare som viktiga resurser för klubben.

Vi skall nyttja klubbens resurser på ett så smart sätt som är möjligt. Det innebär att vår hall och tennisstadio skall ha så hög beläggning som möjligt.

Det gör vi med klassisk schemaläggning av våra resurser (alla banor och tennistränare samt elever)

Olika intressenter av tennisspelare bör spela på de tider som passar för respektive kategori på bästa sätt för klubbens beläggning skall öka.

Det innebär att skolungdomar spelar bäst tennis efter skolan från 14.30 till kl 19.00.
Ett Schemalagt block mellan 16.00-19.00 bör vara grunden i den verksamheten.

Yrkesarbetande spelar bäst tennis innan jobbet, ex. på lunchen och efter 19.00. Pensionärer spelar med fördel på de tider då skolungdomar och yrkesarbetande inte kan spela. Helger disponeras av alla för gemensamma klubbaktiviteter som seriespel, tävlingar och andra klubbaktiviteter.

 

Att Managera Information - Rätt Information i rätt tid.

Klubben skall hålla sina medlemmar uppdaterade med rätt information i god/rätt tid.

Vi använder oss idag av Hemsidan, sociala medier som Facebook men även anslagstavlan i tennishallen skall har uppdaterad information vad som gäller inom klubben. Klubbens anställda skall kunna informera alla medlemmar och gäster på vad klubben har att erbjuda.

Det skall vara enkelt att hitta information vilka tennistider som är lediga och boka tennistid via hemsidan (Boka Online) både med konto/saldo och via tenniskuponger för medlemmar, liksom icke medlemmar.

 

Att Managera Ekonomi - Rätt avgifter till motsvarande kvalitet

Förtroendevaldas övergripande mål är att ta ut de avgifter som krävs för att medlemmarna skall få den kvaliteten som de efterfrågar för att kunna träna och spela tennis. 

Klubbens mål är att ha ekonomin i balans för verksamhetsåret. Det innebär att klubbens intäkter och dess periodiserade kostnader skall vara i balans.
Målet är att klubben bör ha ett litet överskott på ca 5-10% på dess omsättning år för år för att säkra kommande renoveringsbehov av fastigheter. 

Klubben äger idag tennishallen och tennisstadion och har därför att stort ansvar att kunna planera och delvis finansiera olika typer av kommande renoveringsbehov. Dessa anläggningar har man etablerad i samverkan med Falköpings kommun genom olika ekonomiska lösningar över tiden. 

 

Att Managera Personal - Rätt personal med rätt kompetens på rätt plats.

Falköpings Tennisklubb behöver ha anställda för att klara sin relativt stora verksamhet vid sidan om ideelt engagemang från medlemmar.
De anställda och ideelt arbetande medlemmar skapar tillsammans ett bra arbetsklimat och en bra förening.
Det är viktigt att anställda och olika ideellt arbetande sektionerna har tydliga befattningsbeskrivningar så att var och en vet vad som förväntas av dem.
Ordförande i klubben är chef för personalen på det sättet har de anställda en chef.

 

Att Managera Marknadsförening - Fler nya medlemmar och behålla medlemmar samt rätt sponsor för olika typer av erbjudanden

Det är den förväntade kvaliten från klubbens verskamhet som gör om vi får fler medlemmar samt om vi får behålla våra medlemmar i klubben.
Det bör vara tydligt vad vi erbjuder för olika kategorier i klubben så att de vet vad de betalar för i medlemsavgift samt för olika spel och anmälningsavgifter.
Tydliga erbjudande för juniorverksamheten, seniorverksamheten och veteranverksamheten bör finnas dokumenterade.

Vi skall aktivt även ta emot andra klubbar till lägerverksamhet med erbjudande av banor och logi samt ha ett tätt samarbete med Tennis Väst och Sv Tennisförbundet och dess tävlingar och samlingar för att skapa beläggning/ekonomi och aktivitet inom vår klubb.

Sponsorer är viktiga för klubbens utveckling och bör kopplas till olika delar av verksamheten inom klubben.
Alla medlemmar bör hjälpa till att skaffa sponsorer genom sina personliga kontakter.

 

FTK Årets tennisklubb 2007 -  Ett delmål i denna utveckling - Vad är nästa steg ?
Små ständiga förbättringar är ledorden...

Årets tennisklubb 2007

Bildtext: Prisutdelning Årets Tennisklubb 2007 i samband med Stockholm Open 2007.
Främre raden: Julia Lindh, Martin Lundberg, Carl Svensson och Johanna Lundberg.
Bakre raden: Per Lundberg, Per-Olof Larsson och Börje Lindh

Uppdaterad: 12 MAR 2018 00:04 Skribent: Per Lundberg

 

Kontaktuppgifter

Öppettider för Tennishallen 09.00-19.00 vardagar.

Kansli Telefon: 0705-63 60 62

Epost: kansli@falkopingstennis.se

 

Här följer du oss

Facebook

Instagram

 

Anmälan till tävling
        

Postadress:
Falköpings TK - Tennis
Odengatan 41
52141 Falköping

Kontakt:
Tel: 0705636062
E-post: This is a mailto link

Se all info

 _______________________________

FTK - Årets Tennisklubb 2007

FTK - Årets Tennisklubb 2007

 

Ange alt-text här.

Tennisvillan på Tennisstadion

 

Benders

Marksten på Tennisstadion Tor

 

 

Lawnit Tennisbanor
Lawnit tennis - Sponsor of FTK

 

Sisu Idrottsutbildarna

FTK-Klubbens idrottsutbildare

 

Ange alt-text här.
RF - Sponsor Tennisstadion Tor